Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây ảnh 1Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây ảnh 2Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây ảnh 3Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây ảnh 4Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây ảnh 5Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây ảnh 6Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây ảnh 7Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây ảnh 8Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây ảnh 9Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây ảnh 10Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây ảnh 11Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây ảnh 12Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây ảnh 13Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây ảnh 14

Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây

ANTD.VN - Bằng việc tự sản xuất hàng loạt vũ khí tối tân theo chuẩn phương Tây, tổ hợp UkrOboronProm sẽ giúp quân đội Ukraine bớt phụ thuộc nguồn viện trợ quân sự từ nước ngoài.