'Máy bay ngày tận thế' Il-80 của Nga có thêm khả năng kích hoạt siêu ngư lôi Poseidon ảnh 1'Máy bay ngày tận thế' Il-80 của Nga có thêm khả năng kích hoạt siêu ngư lôi Poseidon ảnh 2'Máy bay ngày tận thế' Il-80 của Nga có thêm khả năng kích hoạt siêu ngư lôi Poseidon ảnh 3'Máy bay ngày tận thế' Il-80 của Nga có thêm khả năng kích hoạt siêu ngư lôi Poseidon ảnh 4'Máy bay ngày tận thế' Il-80 của Nga có thêm khả năng kích hoạt siêu ngư lôi Poseidon ảnh 5'Máy bay ngày tận thế' Il-80 của Nga có thêm khả năng kích hoạt siêu ngư lôi Poseidon ảnh 6'Máy bay ngày tận thế' Il-80 của Nga có thêm khả năng kích hoạt siêu ngư lôi Poseidon ảnh 7'Máy bay ngày tận thế' Il-80 của Nga có thêm khả năng kích hoạt siêu ngư lôi Poseidon ảnh 8'Máy bay ngày tận thế' Il-80 của Nga có thêm khả năng kích hoạt siêu ngư lôi Poseidon ảnh 9'Máy bay ngày tận thế' Il-80 của Nga có thêm khả năng kích hoạt siêu ngư lôi Poseidon ảnh 10'Máy bay ngày tận thế' Il-80 của Nga có thêm khả năng kích hoạt siêu ngư lôi Poseidon ảnh 11'Máy bay ngày tận thế' Il-80 của Nga có thêm khả năng kích hoạt siêu ngư lôi Poseidon ảnh 12'Máy bay ngày tận thế' Il-80 của Nga có thêm khả năng kích hoạt siêu ngư lôi Poseidon ảnh 13'Máy bay ngày tận thế' Il-80 của Nga có thêm khả năng kích hoạt siêu ngư lôi Poseidon ảnh 14'Máy bay ngày tận thế' Il-80 của Nga có thêm khả năng kích hoạt siêu ngư lôi Poseidon ảnh 15'Máy bay ngày tận thế' Il-80 của Nga có thêm khả năng kích hoạt siêu ngư lôi Poseidon ảnh 16

'Máy bay ngày tận thế' Il-80 của Nga có thêm khả năng kích hoạt siêu ngư lôi Poseidon

ANTD.VN - Tính năng mới của "Máy bay ngày tận thế" Il-80 do Nga chế tạo vừa được công bố khiến phương Tây cảm thấy rất lo lắng.