Nga trễ hẹn bàn giao loạt chiến hạm tên lửa Kalibr cho Ấn Độ ảnh 1Nga trễ hẹn bàn giao loạt chiến hạm tên lửa Kalibr cho Ấn Độ ảnh 2Nga trễ hẹn bàn giao loạt chiến hạm tên lửa Kalibr cho Ấn Độ ảnh 3Nga trễ hẹn bàn giao loạt chiến hạm tên lửa Kalibr cho Ấn Độ ảnh 4Nga trễ hẹn bàn giao loạt chiến hạm tên lửa Kalibr cho Ấn Độ ảnh 5Nga trễ hẹn bàn giao loạt chiến hạm tên lửa Kalibr cho Ấn Độ ảnh 6Nga trễ hẹn bàn giao loạt chiến hạm tên lửa Kalibr cho Ấn Độ ảnh 7Nga trễ hẹn bàn giao loạt chiến hạm tên lửa Kalibr cho Ấn Độ ảnh 8Nga trễ hẹn bàn giao loạt chiến hạm tên lửa Kalibr cho Ấn Độ ảnh 9Nga trễ hẹn bàn giao loạt chiến hạm tên lửa Kalibr cho Ấn Độ ảnh 10Nga trễ hẹn bàn giao loạt chiến hạm tên lửa Kalibr cho Ấn Độ ảnh 11Nga trễ hẹn bàn giao loạt chiến hạm tên lửa Kalibr cho Ấn Độ ảnh 12Nga trễ hẹn bàn giao loạt chiến hạm tên lửa Kalibr cho Ấn Độ ảnh 13Nga trễ hẹn bàn giao loạt chiến hạm tên lửa Kalibr cho Ấn Độ ảnh 14

Nga trễ hẹn bàn giao loạt chiến hạm tên lửa Kalibr cho Ấn Độ

ANTD.VN - Ấn Độ quyết mua bằng được loạt chiến hạm tên lửa Kalibr bất chấp việc Nga đang phải chịu các lệnh cấm vận nặng nề của phương Tây và thực tế, việc hoàn thiện tàu đang bị chậm lại.