Tiền lương bình quân đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng trong năm 2019

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2019 của các doanh nghiệp tiếp tục có sự tăng trưởng, tạo thuận lợi để doanh nghiệp có điều kiện chăm sóc tốt hơn đến đời sống của người lao động, trong đó tiền lương, tiền thưởng của người lao động đều tăng so với năm 2018.

Mức lương bình quân của người lao động đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng

Bộ LĐ-TB&XH vừa có báo cáo nhanh về tình hình thực hiện tiền lương tại các doanh nghiệp trong năm 2019. Báo cáo dựa trên số liệu thống kê từ 24.907 doanh nghiệp thuộc 40 tỉnh, thành phố. Các doanh nghiệp báo cáo tình hình lương, thưởng đang sử dụng 3,155 triệu lao động, chiếm khoảng 12,8% tổng số lao động làm công hưởng lương trên cả nước.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, năm 2019, tiền lương bình quân chung ước đạt 7,8 triệu đồng/tháng, tăng 6,8% so với năm 2018, trong đó: Loại hình công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước chi trả cho người lao động bình quân 10,5 triệu đồng/tháng, tăng 10,5% so với năm 2018.

Tiếp đến là loại hình công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước chi trả 9,1 triệu đồng/tháng, tăng 13,8% so với năm 2018.

Khối oanh nghiệp dân doanh chi trả 6,9 triệu đồng/tháng, tăng 1,5% so với năm 2018; Cuối cùng là doanh nghiệp FDI chi trả 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 2,7% so với năm 2018.

Theo đánh giá của Bộ LĐ-TB&XH tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2019 của các doanh nghiệp tiếp tục có sự tăng trưởng, tạo thuận lợi để doanh nghiệp có điều kiện chăm sóc tốt hơn đến đời sống của người lao động, trong đó tiền lương, tiền thưởng của người lao động đều tăng so với năm 2018.

Thống kê của Bộ LĐ-TB&XH cũng cho thấy, các doanh nghiệp trả lương, thưởng cho người lao động rất khác nhau tùy theo vị trí công việc, ngành nghề sản xuất kinh doanh.

Những doanh nghiệp có tiền thưởng Tết, doanh nghiệp thưởng cao thường tập trung vào ngành nghề có nhiều lợi thế như ngân hàng, kiểm toán, điện tử. Mức thưởng từ vài tháng lương, có trường hợp cá nhân được thưởng vài trăm triệu đồng.