Kazakhstan nhắm tới tiêm kích Rafale sau khi đưa MiG-31 ra đấu giáKazakhstan nhắm tới tiêm kích Rafale sau khi đưa MiG-31 ra đấu giáKazakhstan nhắm tới tiêm kích Rafale sau khi đưa MiG-31 ra đấu giáKazakhstan nhắm tới tiêm kích Rafale sau khi đưa MiG-31 ra đấu giáKazakhstan nhắm tới tiêm kích Rafale sau khi đưa MiG-31 ra đấu giáKazakhstan nhắm tới tiêm kích Rafale sau khi đưa MiG-31 ra đấu giáKazakhstan nhắm tới tiêm kích Rafale sau khi đưa MiG-31 ra đấu giáKazakhstan nhắm tới tiêm kích Rafale sau khi đưa MiG-31 ra đấu giáKazakhstan nhắm tới tiêm kích Rafale sau khi đưa MiG-31 ra đấu giáKazakhstan nhắm tới tiêm kích Rafale sau khi đưa MiG-31 ra đấu giáKazakhstan nhắm tới tiêm kích Rafale sau khi đưa MiG-31 ra đấu giáKazakhstan nhắm tới tiêm kích Rafale sau khi đưa MiG-31 ra đấu giáKazakhstan nhắm tới tiêm kích Rafale sau khi đưa MiG-31 ra đấu giáKazakhstan nhắm tới tiêm kích Rafale sau khi đưa MiG-31 ra đấu giá

Kazakhstan nhắm tới tiêm kích Rafale sau khi đưa MiG-31 ra đấu giá

ANTD.VN - Tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất sẽ thay thế vai trò của MiG-31 và MiG-29 trong Không quân Kazakhstan là viễn cảnh đang được nhắc đến.