Thủ tướng chỉ đạo về hoạt động dịch vụ taxi Uber

ANTĐ - Theo Báo cáo của Bộ GTVT, hoạt động kinh doanh của dịch vụ vận tải hành khách ứng dụng công nghệ mạng để điều hành (Uber) hoạt động tại Việt Nam theo Giấy Chứng nhận đầu tư do UBND TP.HCM cấp ngày 30-8-2014. 

Bộ GTVT yêu cầu Uber chỉ ký hợp đồng với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Bộ sẽ chỉ đạo Thanh tra Bộ thực hiện thanh tra định kỳ và đột xuất về hoạt động của Uber; trường hợp phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ GTVT cũng đề nghị các bộ, cơ quan: Tài chính (quản lý về nghĩa vụ thuế, tài chính), Công Thương (quản lý về thương mại điện tử), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (quản lý về thanh toán quốc tế) và UBND TP.HCM (quản lý về cấp giấy chứng nhận đầu tư)  tạo điều kiện cho Uber hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và cạnh tranh lành mạnh...

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với báo cáo của Bộ GTVT nêu trên; đồng thời, yêu cầu UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của mình.

Đối với kiến nghị của Hiệp hội Taxi TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP.HCM xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và trả lời Hiệp hội Taxi TP.HCM.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với UBND TP.HCM xem xét, giải quyết kiến nghị của Hiệp hội Taxi TP.HCM liên quan đến việc xem xét, cân nhắc thời điểm cho phép Uber hoạt động tại Việt Nam.