‘Thú mỏ vịt’ Su-34 Nga lần đầu bay chế độ không người lái‘Thú mỏ vịt’ Su-34 Nga lần đầu bay chế độ không người lái‘Thú mỏ vịt’ Su-34 Nga lần đầu bay chế độ không người lái‘Thú mỏ vịt’ Su-34 Nga lần đầu bay chế độ không người lái‘Thú mỏ vịt’ Su-34 Nga lần đầu bay chế độ không người lái‘Thú mỏ vịt’ Su-34 Nga lần đầu bay chế độ không người lái‘Thú mỏ vịt’ Su-34 Nga lần đầu bay chế độ không người lái‘Thú mỏ vịt’ Su-34 Nga lần đầu bay chế độ không người lái‘Thú mỏ vịt’ Su-34 Nga lần đầu bay chế độ không người lái‘Thú mỏ vịt’ Su-34 Nga lần đầu bay chế độ không người lái‘Thú mỏ vịt’ Su-34 Nga lần đầu bay chế độ không người lái‘Thú mỏ vịt’ Su-34 Nga lần đầu bay chế độ không người lái‘Thú mỏ vịt’ Su-34 Nga lần đầu bay chế độ không người lái‘Thú mỏ vịt’ Su-34 Nga lần đầu bay chế độ không người lái‘Thú mỏ vịt’ Su-34 Nga lần đầu bay chế độ không người lái

‘Thú mỏ vịt’ Su-34 Nga lần đầu bay chế độ không người lái

ANTD.VN - Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 sẽ được trang bị tính năng đặc biệt có trên chiến đấu cơ thế hệ 6, đó là khả năng vận hành tự động hoàn toàn.