Đạn pháo Krasnopol tối tân không phá hủy nổi xe tăng M-55S 'đồ cổ'Đạn pháo Krasnopol tối tân không phá hủy nổi xe tăng M-55S 'đồ cổ'Đạn pháo Krasnopol tối tân không phá hủy nổi xe tăng M-55S 'đồ cổ'Đạn pháo Krasnopol tối tân không phá hủy nổi xe tăng M-55S 'đồ cổ'Đạn pháo Krasnopol tối tân không phá hủy nổi xe tăng M-55S 'đồ cổ'Đạn pháo Krasnopol tối tân không phá hủy nổi xe tăng M-55S 'đồ cổ'Đạn pháo Krasnopol tối tân không phá hủy nổi xe tăng M-55S 'đồ cổ'Đạn pháo Krasnopol tối tân không phá hủy nổi xe tăng M-55S 'đồ cổ'Đạn pháo Krasnopol tối tân không phá hủy nổi xe tăng M-55S 'đồ cổ'Đạn pháo Krasnopol tối tân không phá hủy nổi xe tăng M-55S 'đồ cổ'Đạn pháo Krasnopol tối tân không phá hủy nổi xe tăng M-55S 'đồ cổ'Đạn pháo Krasnopol tối tân không phá hủy nổi xe tăng M-55S 'đồ cổ'Đạn pháo Krasnopol tối tân không phá hủy nổi xe tăng M-55S 'đồ cổ'Đạn pháo Krasnopol tối tân không phá hủy nổi xe tăng M-55S 'đồ cổ'Đạn pháo Krasnopol tối tân không phá hủy nổi xe tăng M-55S 'đồ cổ'

Đạn pháo Krasnopol tối tân không phá hủy nổi xe tăng M-55S 'đồ cổ'

ANTD.VN - Xe tăng M-55S đã cho thấy khả năng sống sót đáng kinh ngạc sau khi bị trúng đạn pháo Krasnopol cỡ 152 mm.