Thu đua lập thành tích công tác từ những ngày đầu năm mới

ANTD.VN - Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” năm 2018, và chỉ ra những mặt công tác đạt được, rút kinh nghiệm những mặt công tác yếu kém trong năm 2017, Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội đã tổ chức ký Giao ước thi đua năm 2018, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cụm thi đua số 5 với 7 đơn vị trong đó giữ vai trò Cụm trưởng là Phòng Tham mưu CATP Hà Nội. Tại hội nghị, các thành viên trong Cụm thi đua đã được nghe chỉ huy đơn vị Cụm trưởng trình bày chi tiết dự thảo các báo cáo giao ước thi đua, công bố cách thức, điều lệ, tiêu chí chấm điểm thi đua, nội dung giao ước thi đua, cũng như dự thảo tổ chức kế hoạch tham quan, học tập.

Sau khi tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo, các đơn vị đã đi đến thống nhất chương trình công tác của đơn vị cũng như cụm thi đua.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh: “Để thực hiện tốt phong trào thi đua “ Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018, đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 cần bám sát khẩu hiệu “Chủ động - Kỷ cương -Trách nhiệm - Hiệu quả”; xây dựng chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tế, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung thi đua đã ký kết.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2018

Chủ động triển khai có hiệu quả, cũng như hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị đã đề ra; tổ chức các hội nghị, chuyên đề chuyên sâu cũng như kịp thời tham mưu có hiệu quả cho Ban Giám đốc trên mọi phương tiện, lĩnh vực công tác; quản lý chặt chẽ cũng như tổ chức kiểm tra, giám sát hiệu quả các lĩnh vực như tài chính, đầu tư, cơ sở vật chất.

Trong quá trình triển khai thực hiện cần đổi mới biện pháp, cách làm; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, để việc làm này thực sự trở thành động lực thúc đẩy các mặt công tác của các đơn vị.”.