Thư chúc mừng năm mới của Thượng tướng Trần Đại Quang

ANTĐ - Nhân dịp năm mới 2012 và đón Xuân Nhâm Thìn, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên, học viên, cán bộ hưu trí, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân, các đồng chí công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp.

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp năm mới 2012 và đón Xuân Nhâm Thìn, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên, học viên, cán bộ hưu trí, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân, các đồng chí công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2011, mặc dù tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nhiều quốc gia, trong đó có nước ta; dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng và Chính phủ, nhân dân ta đã vượt qua khó khăn, thách thức, từng bước kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; đời sống nhân dân được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế, uy tín của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh - trật tự, lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp; thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; phát huy tốt vai trò nòng cốt, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của cả dân tộc, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước.

Năm 2012, tình hình quốc tế tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, vận hội nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ bảo đảm an ninh - trật tự rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân cần phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác Công an; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; với phương châm “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúc các đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chào thân ái và quyết thắng!