Thời gian sinh ảnh hưởng đến độ nặng của bệnh tự kỷ

ANTĐ - Trẻ sinh sớm hoặc muộn bị các triệu chứng bệnh nặng hơn.

Trẻ bị tự kỷ được sinh sớm hoặc muộn hơn vài tuần có thể bị các triệu chứng bệnh nặng hơn so với những trẻ bị tự kỷ được sinh đúng ngày, một nghiên cứu mới đây cho thấy.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những trẻ này cũng dễ tự gây tổn thương hơn.

Nhóm nghiên cứu đã xem xét cơ sở dữ liệu trực tuyến gồm 4.200 bà mẹ có con bị tự kỷ, độ tuổi từ 4-21. Họ đã chia những trẻ này thành 1 trong 4 nhóm dựa theo thời điểm sinh: sinh quá non (trước 34 tuần của thai kỳ), sinh non (34-37 tuần), sinh bình thường (37-42 tuần) và sinh già tháng (hơn 42 tuần).

Các bà mẹ cũng hoàn thành bảng câu hỏi về các triệu chứng của trẻ. Nghiên cứu cho thấy những trẻ sinh quá non, sinh non và sinh già tháng mắc tự kỷ bị các triệu chứng bệnh nặng hơn đáng kể so với những trẻ sinh được sinh trong khoảng từ 37-42 tuần của thai kỳ.

Mặc dù nghiên cứu phát hiện ra mối liên quan giữa thời gian mang thai và mức độ nặng của bệnh tự kỷ song nó không chứng minh mối quan hệ nhân quả.

Nghiên cứu được đăng trực tuyến trên tờ Journal of Autism and Development Disorders.