Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ'Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ'Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ'Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ'Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ'Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ'Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ'Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ'Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ'Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ'Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ'Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ'Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ'Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ'Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ'Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ'

Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ'

ANTD.VN - Tổng thống Putin khẳng định bộ ba răn đe hạt nhân của nước này liên tục được củng cố, nhiều hệ thống vũ khí hạt nhân của Nga hiện không có đối thủ trên thế giới. Hiện phương Tây chưa bình luận về tuyên bố của ông Putin.