Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ' ảnh 1Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ' ảnh 2Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ' ảnh 3Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ' ảnh 4Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ' ảnh 5Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ' ảnh 6Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ' ảnh 7Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ' ảnh 8Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ' ảnh 9Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ' ảnh 10Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ' ảnh 11Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ' ảnh 12Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ' ảnh 13Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ' ảnh 14Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ' ảnh 15Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ' ảnh 16

Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí hạt nhân Nga 'không có đối thủ'

ANTD.VN - Tổng thống Putin khẳng định bộ ba răn đe hạt nhân của nước này liên tục được củng cố, nhiều hệ thống vũ khí hạt nhân của Nga hiện không có đối thủ trên thế giới. Hiện phương Tây chưa bình luận về tuyên bố của ông Putin.