Mỹ ra mắt oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider ảnh 1Mỹ ra mắt oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider ảnh 2Mỹ ra mắt oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider ảnh 3Mỹ ra mắt oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider ảnh 4Mỹ ra mắt oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider ảnh 5Mỹ ra mắt oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider ảnh 6Mỹ ra mắt oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider ảnh 7Mỹ ra mắt oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider ảnh 8Mỹ ra mắt oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider ảnh 9Mỹ ra mắt oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider ảnh 10Mỹ ra mắt oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider ảnh 11Mỹ ra mắt oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider ảnh 12Mỹ ra mắt oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider ảnh 13Mỹ ra mắt oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider ảnh 14Mỹ ra mắt oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider ảnh 15Mỹ ra mắt oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider ảnh 16

Mỹ ra mắt oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider

ANTD.VN - Tập đoàn Northrop Grumman ra mắt oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider, đây là loại máy bay ném bom chiến lược mới đầu tiên của Mỹ trong hơn 30 năm qua.