Thêm điều kiện để Hà Nội xứng tầm Thủ đô

ANTĐ - Hôm qua (14-12), Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo giới thiệu Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố một số luật, pháp lệnh và nghị quyết vừa được Quốc hội Khóa XIII thông qua. 

Vấn đề nhập cư ở các vùng ngoại thành Hà Nội sẽ được thực hiện theo Luật Cư trú

(Trong ảnh: Hướng dẫn người dân thủ tục nhập hộ khẩu tại CAQ Long Biên, Hà Nội)

Theo đó, Luật Thủ đô sẽ có hiệu lực thi hành từ 1-7-2013 với 4 chương, 27 điều. Văn bản luật này xác định Hà Nội là Thủ đô; là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương Đảng và Nhà nước; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ.

Luật Thủ đô quy định trong nội thành không mở rộng diện tích sử dụng đất và quy mô giường bệnh của các bệnh viện hiện có; không xây dựng mới khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, dạy nghề. Thủ tướng Chính phủ quyết định biện pháp và lộ trình di dời một số cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, trường học ra ngoại thành. Vấn đề dân cư, Luật Thủ đô nêu rõ việc đăng ký thường trú ngoại thành được thực hiện theo quy định của pháp luật về cư trú. Tuy nhiên, ở các quận nội thành ngoài những trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4, Điều 20 của Luật Cư trú thì công dân muốn đăng ký thường trú tại nội thành phải tạm trú liên tục từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở; đối với nhà thuê phải đảm bảo điều kiện về diện tích bình quân theo quy định và phải được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê. Đối với giao thông vận tải, luật yêu cầu phải được quy hoạch, xây dựng, phát triển đồng bộ, hiện đại, bảo đảm sự liên kết giữa Thủ đô với các tỉnh, thành trong vùng và cả nước… Với các chế định về kinh tế - xã hội được thể chế chi tiết trong Luật Thủ đô mang tính đặc thù, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn cho rằng Hà Nội đã có thêm điều kiện để phát triển xứng tầm.

Cùng ngày, Văn phòng Chủ tịch nước cũng đã công bố lệnh của Chủ tịch nước và giới thiệu một số văn bản luật khác, gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Dự trữ quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật Hợp tác xã; Luật Xuất bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Nghị quyết về tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. 8/9 luật được Chủ tịch nước công bố Lệnh ban hành lần này đều có hiệu lực thi hành vào 1-7-2013.