Thắt chặt mối quan hệ giữa đồng bào vùng cao và CATĐ

ANTĐ - Trong các hoạt động từ thiện xã hội, việc quan tâm chăm sóc cho sức khỏe cho đồng bào nghèo ở vùng cao luôn được Báo ANTĐ và Bệnh viện CATP Hà Nội quan tâm chú trọng bằng những chuyến đi đến các vùng sâu, vùng xa.