Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến ảnh 1Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến ảnh 2Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến ảnh 3Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến ảnh 4Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến ảnh 5Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến ảnh 6Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến ảnh 7Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến ảnh 8Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến ảnh 9Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến ảnh 10Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến ảnh 11Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến ảnh 12Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến ảnh 13Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến ảnh 14Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến ảnh 15Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến ảnh 16Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến ảnh 17Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến ảnh 18

Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến

ANTD.VN - Mang thông số ấn tượng, tuy nhiên thành tích thực chiến của tiêm kích MiG-25 lại không tốt. Tuy nhiên các nhà phân tích quân sự cũng cho răng, kết quả này còn phụ thuộc yếu tố khách quan.