Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiếnTiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiếnTiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiếnTiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiếnTiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiếnTiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiếnTiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiếnTiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiếnTiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiếnTiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiếnTiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiếnTiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiếnTiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiếnTiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiếnTiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiếnTiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiếnTiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiếnTiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến

Tiêm kích MiG-25 đình đám và những cuộc thực chiến

ANTD.VN - Mang thông số ấn tượng, tuy nhiên thành tích thực chiến của tiêm kích MiG-25 lại không tốt. Tuy nhiên các nhà phân tích quân sự cũng cho răng, kết quả này còn phụ thuộc yếu tố khách quan.