Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400

Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow đối đầu với 'rồng lửa' S-400

ANTD.VN -  Scalp EG theo cách gọi của người Pháp hay Storm Shadow theo kiểu gọi của người Anh là loại tên lửa hành trình siêu chính xác cực kỳ nguy hiểm, chúng có thể xuyên thủng hàng phòng thủ của đối phương để tiêu diệt mục tiêu.