Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10

Phi công Mỹ: F/A-18 Super Hornet là sự thay thế tốt cho cường kích A-10

ANTD.VN - Phi công Mỹ cho rằng, tiêm kích đa năng F/A-18 Super Hornet có thể thay thế tốt vai trò của cường kích A-10 vốn đã luống tuổi và đang dần bị loại biên.