Tiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu ÂuTiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu Âu

Tiêm kích F-35A lần đầu cất- hạ cánh trên đường cao tốc tại châu Âu

ANTD.VN - Tiêm kích F-35A của không quân Na Uy đã lần đầu cất hạ cánh trên đường cao tốc trong cuộc tập trận Baana tại Phần Lan. Việc chiến đấu cơ có thể cất hạ cánh trên đường cao tốc sẽ giúp không quân duy trì sức mạnh trong trường hợp sân bay bị tấn công.