Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower Mỹ tới Trung Đông Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower Mỹ tới Trung Đông Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower Mỹ tới Trung Đông Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower Mỹ tới Trung Đông Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower Mỹ tới Trung Đông Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower Mỹ tới Trung Đông Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower Mỹ tới Trung Đông Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower Mỹ tới Trung Đông Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower Mỹ tới Trung Đông Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower Mỹ tới Trung Đông Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower Mỹ tới Trung Đông Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower Mỹ tới Trung Đông Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower Mỹ tới Trung Đông Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower Mỹ tới Trung Đông Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower Mỹ tới Trung Đông

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower Mỹ tới Trung Đông

ANTD.VN - Lầu Năm Góc tăng cường lực lượng hiện diện ở Trung Đông trong đó có tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower trong bối cảnh khu vực có nhiều bất ổn sau khi Iran mở cuộc tập kích lớn vào Israel.