Mỹ ra mắt tên lửa siêu vượt âm dành cho tiêm kích tàng hình F-35Mỹ ra mắt tên lửa siêu vượt âm dành cho tiêm kích tàng hình F-35Mỹ ra mắt tên lửa siêu vượt âm dành cho tiêm kích tàng hình F-35Mỹ ra mắt tên lửa siêu vượt âm dành cho tiêm kích tàng hình F-35Mỹ ra mắt tên lửa siêu vượt âm dành cho tiêm kích tàng hình F-35Mỹ ra mắt tên lửa siêu vượt âm dành cho tiêm kích tàng hình F-35Mỹ ra mắt tên lửa siêu vượt âm dành cho tiêm kích tàng hình F-35Mỹ ra mắt tên lửa siêu vượt âm dành cho tiêm kích tàng hình F-35Mỹ ra mắt tên lửa siêu vượt âm dành cho tiêm kích tàng hình F-35Mỹ ra mắt tên lửa siêu vượt âm dành cho tiêm kích tàng hình F-35Mỹ ra mắt tên lửa siêu vượt âm dành cho tiêm kích tàng hình F-35Mỹ ra mắt tên lửa siêu vượt âm dành cho tiêm kích tàng hình F-35Mỹ ra mắt tên lửa siêu vượt âm dành cho tiêm kích tàng hình F-35Mỹ ra mắt tên lửa siêu vượt âm dành cho tiêm kích tàng hình F-35Mỹ ra mắt tên lửa siêu vượt âm dành cho tiêm kích tàng hình F-35Mỹ ra mắt tên lửa siêu vượt âm dành cho tiêm kích tàng hình F-35Mỹ ra mắt tên lửa siêu vượt âm dành cho tiêm kích tàng hình F-35Mỹ ra mắt tên lửa siêu vượt âm dành cho tiêm kích tàng hình F-35Mỹ ra mắt tên lửa siêu vượt âm dành cho tiêm kích tàng hình F-35

Mỹ ra mắt tên lửa siêu vượt âm dành cho tiêm kích tàng hình F-35

ANTD.VN - Tập đoàn Lockheed Martin vừa công bố Mako, loại tên lửa siêu vượt âm có thể cất giấu trong thân tiêm kích tàng hình F-35 của quân đội Mỹ.