Tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc

ANTĐ - Sáng 26-11, Quận ủy Nam Từ Liêm, Hà Nội, tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”. 

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã thông báo một số nội dung tình hình chính trị, kinh tế, diễn biến các sự kiện chính trị từ thế giới đến khu vực, những vấn đề đã và đang hàng ngày tác động đến tình hình ANCT, TTATXH trong nước; Dự báo tình hình trong thời gian tới; Quán triệt chỉ thị số 46 đến các đại biểu dự hội nghị với những nội dung cốt lõi, có trọng tâm để mỗi đại biểu tham dự hội nghị nắm chắc, nắm rõ, nắm sâu, đặc biệt là những lý do ban hành Chỉ thị số 46.

Đồng thời, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình cũng đề nghị Quận ủy Nam Từ Liêm trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, đôn đốc, chỉ đạo các ban, ngành, UBND, Đảng ủy cấp phường nhanh chóng thực hiện kế hoạch, tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã quán triệt những nội dung quan trọng của Chỉ thị 46 đến các cán bộ chủ chốt của quận Nam Từ Liêm, đồng thời nhấn mạnh, quận Nam Từ Liêm sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đến từng cấp ủy của các ngành chức năng, các phường và thực hiện kiên trì, liên tục nhằm góp phần giữ vững chủ quyền, đảm bảo ANQG, TTATXH của thành phố và đất nước.