Tăng cơ hội cho điều dưỡng Việt Nam tại Nhật Bản

ANTD.VN - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Chính phủ nước này vừa quyết định kéo dài thời gian làm việc thêm 1 năm đối với các điều dưỡng và hộ lý đến từ Việt Nam, Indonesia, Philippines. Quyết định này áp dụng đối với những điều dưỡng, hộ lý đang làm việc tại Nhật Bản theo Thỏa thuận đối tác kinh tế (EPA) trong 2 năm 2014 và 2015.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 470 điều dưỡng, hộ lý đang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản. Theo thỏa thuận EPA, điều dưỡng có thời hạn làm việc tại Nhật Bản 3 năm, hộ lý có thời hạn làm việc 4 năm.

Trong thời gian vừa học vừa làm tại Nhật Bản, các ứng viên được phép dự kỳ thi cấp Chứng chỉ quốc gia Nhật Bản về điều dưỡng viên và hộ lý. Ứng viên điều dưỡng được dự thi mỗi năm một lần, ứng viên hộ lý được dự thi một lần vào năm thứ tư.

Nếu đỗ, các ứng viên sẽ được cấp Chứng chỉ quốc gia điều dưỡng viên, hộ lý Nhật Bản và được phép ở lại làm việc dài hạn tại nước này. Việc Nhật Bản kéo dài thời gian lưu trú tăng thêm cơ hội cho điều dưỡng, hộ lý Việt Nam đạt được chứng chỉ quốc gia của nước này, tạo điều kiện về công việc cũng như chế độ lương bổng và phúc lợi xã hội bình đẳng như các đồng nghiệp Nhật Bản.