Washington ‘giật mình’ khi 82% linh kiện UAV cảm tử Shahed-136 Iran có nguồn gốc… từ Mỹ? ảnh 1Washington ‘giật mình’ khi 82% linh kiện UAV cảm tử Shahed-136 Iran có nguồn gốc… từ Mỹ? ảnh 2Washington ‘giật mình’ khi 82% linh kiện UAV cảm tử Shahed-136 Iran có nguồn gốc… từ Mỹ? ảnh 3Washington ‘giật mình’ khi 82% linh kiện UAV cảm tử Shahed-136 Iran có nguồn gốc… từ Mỹ? ảnh 4Washington ‘giật mình’ khi 82% linh kiện UAV cảm tử Shahed-136 Iran có nguồn gốc… từ Mỹ? ảnh 5Washington ‘giật mình’ khi 82% linh kiện UAV cảm tử Shahed-136 Iran có nguồn gốc… từ Mỹ? ảnh 6Washington ‘giật mình’ khi 82% linh kiện UAV cảm tử Shahed-136 Iran có nguồn gốc… từ Mỹ? ảnh 7Washington ‘giật mình’ khi 82% linh kiện UAV cảm tử Shahed-136 Iran có nguồn gốc… từ Mỹ? ảnh 8Washington ‘giật mình’ khi 82% linh kiện UAV cảm tử Shahed-136 Iran có nguồn gốc… từ Mỹ? ảnh 9Washington ‘giật mình’ khi 82% linh kiện UAV cảm tử Shahed-136 Iran có nguồn gốc… từ Mỹ? ảnh 10Washington ‘giật mình’ khi 82% linh kiện UAV cảm tử Shahed-136 Iran có nguồn gốc… từ Mỹ? ảnh 11Washington ‘giật mình’ khi 82% linh kiện UAV cảm tử Shahed-136 Iran có nguồn gốc… từ Mỹ? ảnh 12Washington ‘giật mình’ khi 82% linh kiện UAV cảm tử Shahed-136 Iran có nguồn gốc… từ Mỹ? ảnh 13Washington ‘giật mình’ khi 82% linh kiện UAV cảm tử Shahed-136 Iran có nguồn gốc… từ Mỹ? ảnh 14Washington ‘giật mình’ khi 82% linh kiện UAV cảm tử Shahed-136 Iran có nguồn gốc… từ Mỹ? ảnh 15Washington ‘giật mình’ khi 82% linh kiện UAV cảm tử Shahed-136 Iran có nguồn gốc… từ Mỹ? ảnh 16

Washington ‘giật mình’ khi 82% linh kiện UAV cảm tử Shahed-136 Iran có nguồn gốc… từ Mỹ?

ANTD.VN - UAV cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất là sản phẩm bí ẩn lớn khi nó sử dụng rất nhiều linh kiện nguồn gốc phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ.