Super Tomcat 21: Mỹ suýt có siêu tiêm kích F-14 Tomcat mạnh hơn F/A-18E/F Super HornetSuper Tomcat 21: Mỹ suýt có siêu tiêm kích F-14 Tomcat mạnh hơn F/A-18E/F Super HornetSuper Tomcat 21: Mỹ suýt có siêu tiêm kích F-14 Tomcat mạnh hơn F/A-18E/F Super HornetSuper Tomcat 21: Mỹ suýt có siêu tiêm kích F-14 Tomcat mạnh hơn F/A-18E/F Super HornetSuper Tomcat 21: Mỹ suýt có siêu tiêm kích F-14 Tomcat mạnh hơn F/A-18E/F Super HornetSuper Tomcat 21: Mỹ suýt có siêu tiêm kích F-14 Tomcat mạnh hơn F/A-18E/F Super HornetSuper Tomcat 21: Mỹ suýt có siêu tiêm kích F-14 Tomcat mạnh hơn F/A-18E/F Super HornetSuper Tomcat 21: Mỹ suýt có siêu tiêm kích F-14 Tomcat mạnh hơn F/A-18E/F Super HornetSuper Tomcat 21: Mỹ suýt có siêu tiêm kích F-14 Tomcat mạnh hơn F/A-18E/F Super HornetSuper Tomcat 21: Mỹ suýt có siêu tiêm kích F-14 Tomcat mạnh hơn F/A-18E/F Super HornetSuper Tomcat 21: Mỹ suýt có siêu tiêm kích F-14 Tomcat mạnh hơn F/A-18E/F Super HornetSuper Tomcat 21: Mỹ suýt có siêu tiêm kích F-14 Tomcat mạnh hơn F/A-18E/F Super HornetSuper Tomcat 21: Mỹ suýt có siêu tiêm kích F-14 Tomcat mạnh hơn F/A-18E/F Super HornetSuper Tomcat 21: Mỹ suýt có siêu tiêm kích F-14 Tomcat mạnh hơn F/A-18E/F Super HornetSuper Tomcat 21: Mỹ suýt có siêu tiêm kích F-14 Tomcat mạnh hơn F/A-18E/F Super HornetSuper Tomcat 21: Mỹ suýt có siêu tiêm kích F-14 Tomcat mạnh hơn F/A-18E/F Super Hornet

Super Tomcat 21: Mỹ suýt có siêu tiêm kích F-14 Tomcat mạnh hơn F/A-18E/F Super Hornet

ANTD.VN - Vì sao bản nâng cấp Super Tomcat 21 (ST21) của tiêm kích F-14 Tomcat không được chấp thuận là điều vẫn gây ra nhiều thắc mắc.