Lệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào MỹLệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào MỹLệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào MỹLệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào MỹLệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào MỹLệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào MỹLệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào MỹLệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào MỹLệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào MỹLệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào MỹLệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào MỹLệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào MỹLệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào MỹLệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào MỹLệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào MỹLệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào MỹLệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào MỹLệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào MỹLệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào MỹLệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào Mỹ

Lệnh cấm dầu Nga của EU bất ngờ giáng đòn nặng nề vào Mỹ

ANTD.VN - EU đã ra lệnh cấm dầu Nga đúng vào thời điểm cực kỳ không phù hợp với Mỹ, khi tồn kho sản phẩm chưng cất bao gồm dầu diesel và dầu sưởi đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.