Súng trường tấn công tiêu chuẩn M27 của Mỹ có gì đặc biệtSúng trường tấn công tiêu chuẩn M27 của Mỹ có gì đặc biệtSúng trường tấn công tiêu chuẩn M27 của Mỹ có gì đặc biệtSúng trường tấn công tiêu chuẩn M27 của Mỹ có gì đặc biệtSúng trường tấn công tiêu chuẩn M27 của Mỹ có gì đặc biệtSúng trường tấn công tiêu chuẩn M27 của Mỹ có gì đặc biệtSúng trường tấn công tiêu chuẩn M27 của Mỹ có gì đặc biệtSúng trường tấn công tiêu chuẩn M27 của Mỹ có gì đặc biệtSúng trường tấn công tiêu chuẩn M27 của Mỹ có gì đặc biệtSúng trường tấn công tiêu chuẩn M27 của Mỹ có gì đặc biệtSúng trường tấn công tiêu chuẩn M27 của Mỹ có gì đặc biệtSúng trường tấn công tiêu chuẩn M27 của Mỹ có gì đặc biệtSúng trường tấn công tiêu chuẩn M27 của Mỹ có gì đặc biệtSúng trường tấn công tiêu chuẩn M27 của Mỹ có gì đặc biệtSúng trường tấn công tiêu chuẩn M27 của Mỹ có gì đặc biệtSúng trường tấn công tiêu chuẩn M27 của Mỹ có gì đặc biệtSúng trường tấn công tiêu chuẩn M27 của Mỹ có gì đặc biệtSúng trường tấn công tiêu chuẩn M27 của Mỹ có gì đặc biệt

Súng trường tấn công tiêu chuẩn M27 của Mỹ có gì đặc biệt

ANTD.VN - Mỹ đã quyết định chọn súng M27 làm dòng súng trường tấn công mới của quân đội nước này, thay thế các phiên bản M16 và M4 hiện có trong trang bị.