Stridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy Điển ảnh 1Stridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy Điển ảnh 2Stridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy Điển ảnh 3Stridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy Điển ảnh 4Stridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy Điển ảnh 5Stridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy Điển ảnh 6Stridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy Điển ảnh 7Stridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy Điển ảnh 8Stridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy Điển ảnh 9Stridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy Điển ảnh 10Stridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy Điển ảnh 11Stridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy Điển ảnh 12Stridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy Điển ảnh 13Stridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy Điển ảnh 14Stridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy Điển ảnh 15

Stridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy Điển

ANTD.VN - Xe tăng Stridsvagn 2000 của Thụy Điển được thiết kế để mang pháo chính 140 mm kèm theo một khẩu 40 mm khác, khiến nó trở thành phương tiện chiến đấu mặt đất có hỏa lực vượt trội.