Stridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy ĐiểnStridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy ĐiểnStridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy ĐiểnStridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy ĐiểnStridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy ĐiểnStridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy ĐiểnStridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy ĐiểnStridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy ĐiểnStridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy ĐiểnStridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy ĐiểnStridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy ĐiểnStridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy ĐiểnStridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy ĐiểnStridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy ĐiểnStridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy Điển

Stridsvagn 2000 - Xe tăng có hỏa lực đáng sợ nhất thế giới của Thụy Điển

ANTD.VN - Xe tăng Stridsvagn 2000 của Thụy Điển được thiết kế để mang pháo chính 140 mm kèm theo một khẩu 40 mm khác, khiến nó trở thành phương tiện chiến đấu mặt đất có hỏa lực vượt trội.