Sông Hồng sạch hơn nhiều sông khác

ANTĐ - Ngày 17-4, tại Hà Nội, đã diễn ra hội thảo “Kiểm soát ô nhiễm nước ở Việt Nam, thực tiễn và chính sách”. 

Theo báo cáo do Trung tâm Quan trắc- Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) công bố tại hội thảo, chất lượng nước các sông vùng núi Đông Bắc tương đối tốt, trừ một số nơi ô nhiễm cục bộ. Đầu nguồn sông Hồng, phần lớn các chỉ tiêu trong ngưỡng của quy chuẩn. Tuy nhiên, vài năm gần đây xuất hiện ô nhiễm bất thường trong 3-5 ngày vào mùa khô, có thể do nước thải hoặc ô nhiễm đầu nguồn. Đoạn qua Phú Thọ, Vĩnh Phúc, hầu hết các thông số vượt quy chuẩn, một số địa điểm qua các nhà máy có thông số ô nhiễm cao hơn. Dù vậy, sông Hồng đoạn qua Hà Nội có các thông số đều xấp xỉ ngưỡng quy chuẩn. So với các sông khác trong vùng, sông Hồng có mức độ ô nhiễm thấp hơn.