Siêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngạiSiêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngại

Siêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga khiến giới tướng lĩnh Mỹ lo ngại

ANTD.VN - Tướng VanHerck, chỉ huy Bộ tư lệnh Phương Bắc quân đội Mỹ, cảnh báo siêu tàu ngầm hạt nhân Yasen-M Nga có thể hiện diện thường xuyên ngoài khơi Mỹ trong hai năm tới.