Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 1Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 2Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 3Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 4Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 5Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 6Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 7Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 8Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 9Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 10Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 11Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 12Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 13Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 14Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 15Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 16Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 17Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 18Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 19Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 20Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 21Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 22Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 23Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 24Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 25Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 26Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 27Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 28Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ? ảnh 29

Vì sao tiêm kích Mirage-2000 của Pháp vẫn cực kỳ đáng sợ?

ANTD.VN - Tiêm kích Mirage-2000 do nền công nghiệp quốc phòng Pháp phát triển là một trong những dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ hàng đầu thế giới thời điểm chúng ra đời và cho đến nay vẫn không thể xem thường.