Sen trăm cánh Hồ Tây rực rỡ trong nắng Sen trăm cánh Hồ Tây rực rỡ trong nắng Sen trăm cánh Hồ Tây rực rỡ trong nắng Sen trăm cánh Hồ Tây rực rỡ trong nắng Sen trăm cánh Hồ Tây rực rỡ trong nắng Sen trăm cánh Hồ Tây rực rỡ trong nắng Sen trăm cánh Hồ Tây rực rỡ trong nắng Sen trăm cánh Hồ Tây rực rỡ trong nắng Sen trăm cánh Hồ Tây rực rỡ trong nắng Sen trăm cánh Hồ Tây rực rỡ trong nắng

Sen trăm cánh Hồ Tây rực rỡ trong nắng

ANTD.VN -  Nụ sen hình cầu, lúc nở, bông to bằng hai bàn tay úp vào nhau và khoe sắc đến nửa tháng vẫn không tàn... Những đầm hoa sen trăm cánh này là điểm check in lý tưởng cho các bạn trẻ ở Hà Nội.