Hoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích VânHoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích Vân

Hoa sen đẹp tinh khôi qua các bức ảnh của Hoàng Bích Vân

ANTD.VN - Triển lãm “Tình sen” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Bích Vân là một cuộc đối thoại đầy say mê giữa ngôn ngữ nhiếp ảnh và hội họa về một loài hoa của mùa hè.