Sẽ giảm 10% thủ tục thuế

  • 04/11/2015 06:43
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài
ANTĐ - Bộ Tài chính sẽ thực hiện rà soát giảm tối thiểu 10% số thủ tục hành chính thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% số thủ tục hành chính thuế. 

Sửa đổi, bổ sung 100% quy trình liên quan đến kê khai, nộp thuế của người nộp thuế.

Đây là một trong những nội dung tại báo cáo vừa được Bộ Tài chính gửi Văn phòng Chính phủ. Bộ Tài chính cũng cho biết, thời gian tới, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan sẽ tiếp tục được triển khai với trọng tâm là lĩnh vực thuế điện tử, nâng cao hiệu quả hệ thống hải quan điện tử, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN.

Trong đó, đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử, phấn đấu tiến tới đạt 90% về cả 3 chỉ tiêu (số doanh nghiệp, số chứng từ nộp thuế và số tiền thuế thu được). 

Tin cùng chuyên mục