Sẽ có chính sách quản lý dịch vụ nhắn tin, gọi điện miễn phí

ANTĐ -Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông sớm xây dựng, ban hành chính sách quản lý đối với các dịch vụ liên lạc miễn phí trên mạng Internet.
Còn gọi là dịch vụ OTT, các dịch vụ này cho phép nhắn tin, gọi điện miễn phí. Có thể kể đến một số ứng dụng khá phổ biến tại Việt Nam hiện nay như Zalo, Viber, Wala, Line, WhatsApp, KakaoTalk...
Ngoài nội dung trên, Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý giá cước điện thoại quốc tế chiều về và giá cước chuyển vùng quốc tế của thuê bao nước ngoài đến Việt Nam, ban hành các quy định, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông kinh doanh các dịch vụ quốc tế chiều về với giá cước phù hợp với giá cước của quốc tế, nhằm tăng doanh thu, đảm bảo lợi ích của Việt Nam. 
Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định trong kinh doanh dịch vụ quốc tế chiều về, có biện pháp thích hợp hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp.