'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga ảnh 1'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga ảnh 2'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga ảnh 3'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga ảnh 4'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga ảnh 5'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga ảnh 6'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga ảnh 7'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga ảnh 8'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga ảnh 9'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga ảnh 10'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga ảnh 11'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga ảnh 12'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga ảnh 13'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga ảnh 14'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga ảnh 15'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga ảnh 16'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga ảnh 17'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga ảnh 18'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga ảnh 19'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga ảnh 20

'Sát thủ phòng không' Gibka-S chính thức vào biên chế Nga

ANTD.VN -  Tổ hợp phòng không Gibka-S được trang bị các tên lửa 9K333 Verba, đây là đạn tên lửa vác vai mới nhất, nguy hiểm nhất của Nga.