Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội:

Sẵn sàng bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống

ANTD.VN - Chiều 5-12, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm 2020. Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì hội nghị.

Sẵn sàng bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống ảnh 1Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ

Sau khi nghe Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2020, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã trình bày dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm 2019, dự thảo Nghị quyết nêu rõ, trong năm 2019, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Trong đó, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là Đảng ủy đã chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng vũ trang Thủ đô ngày càng đạt những tiến bộ mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô được nâng lên. Các đơn vị xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; duy trì nghiêm quy định về quân số trực, ứng trực thực hiện tìm kiếm cứu nạn, xử lý môi trường. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, hội thao quốc phòng các cấp được thực hiện đạt kết quả tốt. Các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn bám sát tình hình và nhiệm vụ chính trị, được tiến hành hiệu quả; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Nền nếp, chất lượng công tác xây dựng Đảng có chuyển biến, chủ động triển khai kế hoạch hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp. Năm 2019, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng luật, chất lượng cao, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao

Theo dự thảo Nghị quyết, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô xác định 5 nhóm phương hướng, nhiệm vụ; 3 nhóm giải pháp với 13 đầu việc năm 2020; 6 nhóm nhiệm vụ quý I-2020. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là phải nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống.

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận, kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hoàng Trung Hải đánh giá cao Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô về kết quả thực hiện các nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm 2019; đặc biệt đã phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân; thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị; bảo đảm tham mưu chính xác, kịp thời, có chất lượng cao hơn; hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ...

Nhấn mạnh bối cảnh, tình hình trong nước và thế giới đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong năm tới, thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ trong dự thảo Nghị quyết và các ý kiến góp ý tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị Đảng ủy, các cấp ủy Đảng và toàn Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành toàn diện 100% chỉ tiêu, kế hoạch về công tác quân sự, quốc phòng nhiệm kỳ 2015-2020 và năm 2020; tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao...

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy Đảng, các đơn vị lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình nhân dân; chủ động tham mưu xử lý các tình huống an ninh, quốc phòng; không để bị động, bất ngờ, bảo đảm ổn định tình hình ngay từ cơ sở; xây dựng địa bàn an toàn, gắn với đơn vị an toàn; tích cực tham gia phòng ngừa và xử lý điểm phức tạp về an ninh trật tự; góp phần tạo chuyển biến căn bản về công tác phòng cháy, chữa cháy... Các cấp ủy Đảng, từng cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả năm 2019, nhất là công tác chấp hành kỷ luật cao, không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Đặc biệt, đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô được tin tưởng chọn tổ chức đại hội điểm, nên Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô và từng đồng chí ủy viên phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công, làm mẫu cho các đảng bộ khác. Trước mắt, Đảng ủy chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ và đại hội đảng bộ cơ sở, bảo đảm thành công; chuẩn bị trực chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Trên cơ sở dự thảo Nghị quyết và các ý kiến đóng góp được bổ sung, hoàn thiện, 100% đại biểu dự hội nghị đã thông qua nghị quyết.