Sắc lệnh số 2531-r của Thủ tướng Nga Mishustin là một đòn nặng đối với Nhật Bản ảnh 1Sắc lệnh số 2531-r của Thủ tướng Nga Mishustin là một đòn nặng đối với Nhật Bản ảnh 2Sắc lệnh số 2531-r của Thủ tướng Nga Mishustin là một đòn nặng đối với Nhật Bản ảnh 3Sắc lệnh số 2531-r của Thủ tướng Nga Mishustin là một đòn nặng đối với Nhật Bản ảnh 4Sắc lệnh số 2531-r của Thủ tướng Nga Mishustin là một đòn nặng đối với Nhật Bản ảnh 5Sắc lệnh số 2531-r của Thủ tướng Nga Mishustin là một đòn nặng đối với Nhật Bản ảnh 6Sắc lệnh số 2531-r của Thủ tướng Nga Mishustin là một đòn nặng đối với Nhật Bản ảnh 7Sắc lệnh số 2531-r của Thủ tướng Nga Mishustin là một đòn nặng đối với Nhật Bản ảnh 8Sắc lệnh số 2531-r của Thủ tướng Nga Mishustin là một đòn nặng đối với Nhật Bản ảnh 9Sắc lệnh số 2531-r của Thủ tướng Nga Mishustin là một đòn nặng đối với Nhật Bản ảnh 10Sắc lệnh số 2531-r của Thủ tướng Nga Mishustin là một đòn nặng đối với Nhật Bản ảnh 11Sắc lệnh số 2531-r của Thủ tướng Nga Mishustin là một đòn nặng đối với Nhật Bản ảnh 12Sắc lệnh số 2531-r của Thủ tướng Nga Mishustin là một đòn nặng đối với Nhật Bản ảnh 13Sắc lệnh số 2531-r của Thủ tướng Nga Mishustin là một đòn nặng đối với Nhật Bản ảnh 14Sắc lệnh số 2531-r của Thủ tướng Nga Mishustin là một đòn nặng đối với Nhật Bản ảnh 15Sắc lệnh số 2531-r của Thủ tướng Nga Mishustin là một đòn nặng đối với Nhật Bản ảnh 16Sắc lệnh số 2531-r của Thủ tướng Nga Mishustin là một đòn nặng đối với Nhật Bản ảnh 17

Sắc lệnh số 2531-r của Thủ tướng Nga Mishustin là một đòn nặng đối với Nhật Bản

ANTD.VN - Thủ tướng Nga Mishustin với sắc lệnh số 2531-r đã khiến Nhật Bản phải trải qua cảm giác bối rối xen lẫn tiếc nuối vì đã thực thi chính sách chống lại Moskva.