Nhật Bản gặp khó trong quan hệ với Nga vì vấn đề quần đảo Kuril và Ukraine ảnh 1Nhật Bản gặp khó trong quan hệ với Nga vì vấn đề quần đảo Kuril và Ukraine ảnh 2Nhật Bản gặp khó trong quan hệ với Nga vì vấn đề quần đảo Kuril và Ukraine ảnh 3Nhật Bản gặp khó trong quan hệ với Nga vì vấn đề quần đảo Kuril và Ukraine ảnh 4Nhật Bản gặp khó trong quan hệ với Nga vì vấn đề quần đảo Kuril và Ukraine ảnh 5Nhật Bản gặp khó trong quan hệ với Nga vì vấn đề quần đảo Kuril và Ukraine ảnh 6Nhật Bản gặp khó trong quan hệ với Nga vì vấn đề quần đảo Kuril và Ukraine ảnh 7Nhật Bản gặp khó trong quan hệ với Nga vì vấn đề quần đảo Kuril và Ukraine ảnh 8Nhật Bản gặp khó trong quan hệ với Nga vì vấn đề quần đảo Kuril và Ukraine ảnh 9Nhật Bản gặp khó trong quan hệ với Nga vì vấn đề quần đảo Kuril và Ukraine ảnh 10Nhật Bản gặp khó trong quan hệ với Nga vì vấn đề quần đảo Kuril và Ukraine ảnh 11Nhật Bản gặp khó trong quan hệ với Nga vì vấn đề quần đảo Kuril và Ukraine ảnh 12Nhật Bản gặp khó trong quan hệ với Nga vì vấn đề quần đảo Kuril và Ukraine ảnh 13Nhật Bản gặp khó trong quan hệ với Nga vì vấn đề quần đảo Kuril và Ukraine ảnh 14Nhật Bản gặp khó trong quan hệ với Nga vì vấn đề quần đảo Kuril và Ukraine ảnh 15Nhật Bản gặp khó trong quan hệ với Nga vì vấn đề quần đảo Kuril và Ukraine ảnh 16

Báo Trung Quốc:

Nhật Bản gặp khó trong quan hệ với Nga vì vấn đề quần đảo Kuril và Ukraine

ANTD.VN - Mặc dù muốn thúc đẩy quan hệ với Nga nhưng vấn đề quần đảo Kuril (được Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc) và sức ép từ Mỹ liên quan đến vấn đề Ukraine đang gây ra những trở ngại không nhỏ cho chính quyền Nhật Bản.