Nhật Bản hối tiếc vì bỏ lỡ 3 'cơ hội vàng' thu hồi Quần đảo Kuril ảnh 1Nhật Bản hối tiếc vì bỏ lỡ 3 'cơ hội vàng' thu hồi Quần đảo Kuril ảnh 2Nhật Bản hối tiếc vì bỏ lỡ 3 'cơ hội vàng' thu hồi Quần đảo Kuril ảnh 3Nhật Bản hối tiếc vì bỏ lỡ 3 'cơ hội vàng' thu hồi Quần đảo Kuril ảnh 4Nhật Bản hối tiếc vì bỏ lỡ 3 'cơ hội vàng' thu hồi Quần đảo Kuril ảnh 5Nhật Bản hối tiếc vì bỏ lỡ 3 'cơ hội vàng' thu hồi Quần đảo Kuril ảnh 6Nhật Bản hối tiếc vì bỏ lỡ 3 'cơ hội vàng' thu hồi Quần đảo Kuril ảnh 7Nhật Bản hối tiếc vì bỏ lỡ 3 'cơ hội vàng' thu hồi Quần đảo Kuril ảnh 8Nhật Bản hối tiếc vì bỏ lỡ 3 'cơ hội vàng' thu hồi Quần đảo Kuril ảnh 9Nhật Bản hối tiếc vì bỏ lỡ 3 'cơ hội vàng' thu hồi Quần đảo Kuril ảnh 10Nhật Bản hối tiếc vì bỏ lỡ 3 'cơ hội vàng' thu hồi Quần đảo Kuril ảnh 11Nhật Bản hối tiếc vì bỏ lỡ 3 'cơ hội vàng' thu hồi Quần đảo Kuril ảnh 12Nhật Bản hối tiếc vì bỏ lỡ 3 'cơ hội vàng' thu hồi Quần đảo Kuril ảnh 13Nhật Bản hối tiếc vì bỏ lỡ 3 'cơ hội vàng' thu hồi Quần đảo Kuril ảnh 14Nhật Bản hối tiếc vì bỏ lỡ 3 'cơ hội vàng' thu hồi Quần đảo Kuril ảnh 15Nhật Bản hối tiếc vì bỏ lỡ 3 'cơ hội vàng' thu hồi Quần đảo Kuril ảnh 16Nhật Bản hối tiếc vì bỏ lỡ 3 'cơ hội vàng' thu hồi Quần đảo Kuril ảnh 17Nhật Bản hối tiếc vì bỏ lỡ 3 'cơ hội vàng' thu hồi Quần đảo Kuril ảnh 18Nhật Bản hối tiếc vì bỏ lỡ 3 'cơ hội vàng' thu hồi Quần đảo Kuril ảnh 19

Nhật Bản hối tiếc vì bỏ lỡ 3 'cơ hội vàng' thu hồi Quần đảo Kuril

ANTD.VN - Quần đảo Kuril (hay còn gọi được Tokyo là Vùng lãnh thổ Phương Bắc) khó trở về tay Nhật Bản khi Tokyo đã bỏ lỡ 3 cỡ hội lớn trong quá khứ.