Nga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật BảnNga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật BảnNga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật BảnNga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật BảnNga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật BảnNga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật BảnNga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật BảnNga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật BảnNga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật BảnNga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật BảnNga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật BảnNga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật BảnNga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật BảnNga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản

Nga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản

ANTD.VN - Nga cho biết nước này không có ý định ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản và đã rút khỏi tiến trình đàm phán sau những căng thẳng gần đây.