Nga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản ảnh 1Nga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản ảnh 2Nga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản ảnh 3Nga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản ảnh 4Nga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản ảnh 5Nga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản ảnh 6Nga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản ảnh 7Nga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản ảnh 8Nga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản ảnh 9Nga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản ảnh 10Nga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản ảnh 11Nga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản ảnh 12Nga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản ảnh 13Nga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản ảnh 14

Nga rút khỏi đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản

ANTD.VN - Nga cho biết nước này không có ý định ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản và đã rút khỏi tiến trình đàm phán sau những căng thẳng gần đây.