RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 1RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 2RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 3RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 4RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 5RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 6RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 7RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 8RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 9RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 10RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 11RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 12RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 13RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 14RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 15RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 16RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 17RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 18RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 19RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 20RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 21RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 22RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ ảnh 23

RQ-4 Global Hawk, UAV do thám tàng hình đỉnh cao của Mỹ

ANTD.VN - RQ-4 Global Hawk là máy bay do thám không người lái (UAV) hiện đại nhất của quân đội Mỹ. Chúng có khả năng do thám này có khả năng chụp, thu thập, truyền về căn cứ các hình ảnh địa hình, vật thể, trận địa của đối phương với độ phân giải cực cao.