Robot thông minh hút 500kg/lần rác trôi nổi trên sôngRobot thông minh hút 500kg/lần rác trôi nổi trên sôngRobot thông minh hút 500kg/lần rác trôi nổi trên sôngRobot thông minh hút 500kg/lần rác trôi nổi trên sôngRobot thông minh hút 500kg/lần rác trôi nổi trên sôngRobot thông minh hút 500kg/lần rác trôi nổi trên sông

Robot thông minh hút 500kg/lần rác trôi nổi trên sông

ANTD.VN - Nhằm giải quyết vấn đề rác thải trên sông, anh Richard Hardiman, ở Anh và nhóm của mình đã phát minh ra mô hình robot hút rác làm sạch các dòng sông. Robot hút rác này có tên là WasteShark, chạy bằng pin. Mỗi lần sạc nó có thể chạy tới 5 km trên mặt nước, thu gom khoảng 500kg rác trôi nổi, mang vào bờ.