Quy định rõ thu nhập được miễn thuế TNCN

  • 30/08/2013 07:02
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1-10-2013. 

Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh được quy định cụ thể đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm; đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. Thông tư cũng quy định rõ các khoản thu nhập được miễn thuế như thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng nhà ở, chuyển nhượng đất, thừa kế. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, lãi trái phiếu Chính phủ, kiều hối. Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ.... 

Tin cùng chuyên mục