Quân đội Ukraine đứng trước cơ hội lớn khi một nước NATO bất ngờ loại bỏ 1/3 số xe tăngQuân đội Ukraine đứng trước cơ hội lớn khi một nước NATO bất ngờ loại bỏ 1/3 số xe tăngQuân đội Ukraine đứng trước cơ hội lớn khi một nước NATO bất ngờ loại bỏ 1/3 số xe tăngQuân đội Ukraine đứng trước cơ hội lớn khi một nước NATO bất ngờ loại bỏ 1/3 số xe tăngQuân đội Ukraine đứng trước cơ hội lớn khi một nước NATO bất ngờ loại bỏ 1/3 số xe tăngQuân đội Ukraine đứng trước cơ hội lớn khi một nước NATO bất ngờ loại bỏ 1/3 số xe tăngQuân đội Ukraine đứng trước cơ hội lớn khi một nước NATO bất ngờ loại bỏ 1/3 số xe tăngQuân đội Ukraine đứng trước cơ hội lớn khi một nước NATO bất ngờ loại bỏ 1/3 số xe tăngQuân đội Ukraine đứng trước cơ hội lớn khi một nước NATO bất ngờ loại bỏ 1/3 số xe tăngQuân đội Ukraine đứng trước cơ hội lớn khi một nước NATO bất ngờ loại bỏ 1/3 số xe tăngQuân đội Ukraine đứng trước cơ hội lớn khi một nước NATO bất ngờ loại bỏ 1/3 số xe tăngQuân đội Ukraine đứng trước cơ hội lớn khi một nước NATO bất ngờ loại bỏ 1/3 số xe tăngQuân đội Ukraine đứng trước cơ hội lớn khi một nước NATO bất ngờ loại bỏ 1/3 số xe tăngQuân đội Ukraine đứng trước cơ hội lớn khi một nước NATO bất ngờ loại bỏ 1/3 số xe tăng

Quân đội Ukraine đứng trước cơ hội lớn khi một nước NATO bất ngờ loại bỏ 1/3 số xe tăng

ANTD.VN - Quân đội Ukraine có thể nhận hàng chục xe tăng C1 Ariete tối tân của Ý khi quốc gia NATO này lên kế hoạch loại bỏ rất nhiều chiến xa khỏi đội hình tác chiến.