Quân đội Nga nhận lô xe tăng T-80BVM 'sản xuất mới' đầu tiên?Quân đội Nga nhận lô xe tăng T-80BVM 'sản xuất mới' đầu tiên?Quân đội Nga nhận lô xe tăng T-80BVM 'sản xuất mới' đầu tiên?Quân đội Nga nhận lô xe tăng T-80BVM 'sản xuất mới' đầu tiên?Quân đội Nga nhận lô xe tăng T-80BVM 'sản xuất mới' đầu tiên?Quân đội Nga nhận lô xe tăng T-80BVM 'sản xuất mới' đầu tiên?Quân đội Nga nhận lô xe tăng T-80BVM 'sản xuất mới' đầu tiên?Quân đội Nga nhận lô xe tăng T-80BVM 'sản xuất mới' đầu tiên?Quân đội Nga nhận lô xe tăng T-80BVM 'sản xuất mới' đầu tiên?Quân đội Nga nhận lô xe tăng T-80BVM 'sản xuất mới' đầu tiên?Quân đội Nga nhận lô xe tăng T-80BVM 'sản xuất mới' đầu tiên?Quân đội Nga nhận lô xe tăng T-80BVM 'sản xuất mới' đầu tiên?Quân đội Nga nhận lô xe tăng T-80BVM 'sản xuất mới' đầu tiên?Quân đội Nga nhận lô xe tăng T-80BVM 'sản xuất mới' đầu tiên?Quân đội Nga nhận lô xe tăng T-80BVM 'sản xuất mới' đầu tiên?Quân đội Nga nhận lô xe tăng T-80BVM 'sản xuất mới' đầu tiên?

Quân đội Nga nhận lô xe tăng T-80BVM 'sản xuất mới' đầu tiên?

ANTD.VN - Quân đội Nga vừa nhận lô xe tăng T-80BVM mới từ nhà sản xuất, hình ảnh đoàn tàu chở thiết giáp ra tiền tuyến đã được đăng tải.