Xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 đầu tiên bị phá hủy trên chiến trườngXe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 đầu tiên bị phá hủy trên chiến trườngXe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 đầu tiên bị phá hủy trên chiến trườngXe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 đầu tiên bị phá hủy trên chiến trườngXe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 đầu tiên bị phá hủy trên chiến trườngXe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 đầu tiên bị phá hủy trên chiến trườngXe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 đầu tiên bị phá hủy trên chiến trườngXe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 đầu tiên bị phá hủy trên chiến trườngXe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 đầu tiên bị phá hủy trên chiến trườngXe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 đầu tiên bị phá hủy trên chiến trườngXe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 đầu tiên bị phá hủy trên chiến trườngXe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 đầu tiên bị phá hủy trên chiến trườngXe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 đầu tiên bị phá hủy trên chiến trườngXe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 đầu tiên bị phá hủy trên chiến trường

Xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 đầu tiên bị phá hủy trên chiến trường

ANTD.VN - Sau xe tăng Leopard 2A6, xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 do Đức sản xuất đã phải chịu thiệt hại trên chiến trường Ukraine.