Nhiễu loạn thông tin binh lính Ukraine có hoặc không sử dụng xe tăng Leopard 1A5 Nhiễu loạn thông tin binh lính Ukraine có hoặc không sử dụng xe tăng Leopard 1A5 Nhiễu loạn thông tin binh lính Ukraine có hoặc không sử dụng xe tăng Leopard 1A5 Nhiễu loạn thông tin binh lính Ukraine có hoặc không sử dụng xe tăng Leopard 1A5 Nhiễu loạn thông tin binh lính Ukraine có hoặc không sử dụng xe tăng Leopard 1A5 Nhiễu loạn thông tin binh lính Ukraine có hoặc không sử dụng xe tăng Leopard 1A5 Nhiễu loạn thông tin binh lính Ukraine có hoặc không sử dụng xe tăng Leopard 1A5 Nhiễu loạn thông tin binh lính Ukraine có hoặc không sử dụng xe tăng Leopard 1A5 Nhiễu loạn thông tin binh lính Ukraine có hoặc không sử dụng xe tăng Leopard 1A5 Nhiễu loạn thông tin binh lính Ukraine có hoặc không sử dụng xe tăng Leopard 1A5 Nhiễu loạn thông tin binh lính Ukraine có hoặc không sử dụng xe tăng Leopard 1A5 Nhiễu loạn thông tin binh lính Ukraine có hoặc không sử dụng xe tăng Leopard 1A5 Nhiễu loạn thông tin binh lính Ukraine có hoặc không sử dụng xe tăng Leopard 1A5 Nhiễu loạn thông tin binh lính Ukraine có hoặc không sử dụng xe tăng Leopard 1A5 Nhiễu loạn thông tin binh lính Ukraine có hoặc không sử dụng xe tăng Leopard 1A5

Nhiễu loạn thông tin binh lính Ukraine có hoặc không sử dụng xe tăng Leopard 1A5

ANTD.VN - Suốt thời gian qua có nhiều thông tin trái ngược về xe tăng Leopard 1A5 tại chiến trường Đông Âu. Ban đầu là việc binh lính Ukraine từ chối sử dụng những cỗ chiến xa cũ kỹ và không có phụ tùng thay thế này. Sau đó lại là thông tin, tất cả đã sẵn sàng ở mặt trận Donetsk.