Nga chật vật chế tạo từng tiêm kích Su-57 trong khi F-35 đủ đơn hàng cho 14 nămNga chật vật chế tạo từng tiêm kích Su-57 trong khi F-35 đủ đơn hàng cho 14 nămNga chật vật chế tạo từng tiêm kích Su-57 trong khi F-35 đủ đơn hàng cho 14 nămNga chật vật chế tạo từng tiêm kích Su-57 trong khi F-35 đủ đơn hàng cho 14 nămNga chật vật chế tạo từng tiêm kích Su-57 trong khi F-35 đủ đơn hàng cho 14 nămNga chật vật chế tạo từng tiêm kích Su-57 trong khi F-35 đủ đơn hàng cho 14 nămNga chật vật chế tạo từng tiêm kích Su-57 trong khi F-35 đủ đơn hàng cho 14 nămNga chật vật chế tạo từng tiêm kích Su-57 trong khi F-35 đủ đơn hàng cho 14 nămNga chật vật chế tạo từng tiêm kích Su-57 trong khi F-35 đủ đơn hàng cho 14 nămNga chật vật chế tạo từng tiêm kích Su-57 trong khi F-35 đủ đơn hàng cho 14 nămNga chật vật chế tạo từng tiêm kích Su-57 trong khi F-35 đủ đơn hàng cho 14 nămNga chật vật chế tạo từng tiêm kích Su-57 trong khi F-35 đủ đơn hàng cho 14 nămNga chật vật chế tạo từng tiêm kích Su-57 trong khi F-35 đủ đơn hàng cho 14 nămNga chật vật chế tạo từng tiêm kích Su-57 trong khi F-35 đủ đơn hàng cho 14 nămNga chật vật chế tạo từng tiêm kích Su-57 trong khi F-35 đủ đơn hàng cho 14 năm

Nga chật vật chế tạo từng tiêm kích Su-57 trong khi F-35 đủ đơn hàng cho 14 năm

ANTD.VN - Tiêm kích Su-57 đang được sản xuất với tốc độ rất chậm, khác hẳn những gì xảy ra với đối thủ của nó là F-35.