Quân đội Nga khai thác bí mật từ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley bị bắt sốngQuân đội Nga khai thác bí mật từ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley bị bắt sốngQuân đội Nga khai thác bí mật từ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley bị bắt sốngQuân đội Nga khai thác bí mật từ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley bị bắt sốngQuân đội Nga khai thác bí mật từ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley bị bắt sốngQuân đội Nga khai thác bí mật từ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley bị bắt sốngQuân đội Nga khai thác bí mật từ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley bị bắt sốngQuân đội Nga khai thác bí mật từ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley bị bắt sốngQuân đội Nga khai thác bí mật từ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley bị bắt sốngQuân đội Nga khai thác bí mật từ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley bị bắt sốngQuân đội Nga khai thác bí mật từ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley bị bắt sốngQuân đội Nga khai thác bí mật từ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley bị bắt sốngQuân đội Nga khai thác bí mật từ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley bị bắt sốngQuân đội Nga khai thác bí mật từ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley bị bắt sốngQuân đội Nga khai thác bí mật từ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley bị bắt sốngQuân đội Nga khai thác bí mật từ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley bị bắt sống

Quân đội Nga khai thác bí mật từ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley bị bắt sống

ANTD.VN - Quân đội Nga đã thành công trong việc đưa một chiếc xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley chiến lợi phẩm về căn cứ.